Srebrnič, Josip

Srebrnič, Josip, povjesničar i biskup  (Solkan kraj Nove Gorice, 2.II.1876 - Krk, 21.VI.1966). Maturirao je u Gorici, a 1902. diplomirao povijest i zemljopis u Beču. Na Gregoriani u Rimu doktorirao je 1907. filozofiju i teologiju.