Stanich, Roberto

Stanich, Roberto, privrednik i pisac (Pula, 5. IV. 1941). Nakon što je Istra pripojena Jugoslaviji njegova je obitelj optirala za zadržavanje talijanskog državljanstva te odselila 1956. u Italiju. Tri sljedeće godine, do 1959. borave u izbjegličkim logorima u Tortoni i Monzi.

Stanich je primljen u tršćanski internat „Nazario Sauro" te je u istom gradu pohađao i 1960. završio tehničku školu „Alessandro Volta". Iste je godine odselio u Milano gdje obavlja tehničke, trgovačke i upraviteljske poslove u raznim privrednim tvrtkama. Obnašao je visoke dužnosti u multinacionalnim kompanijama u Italiji i inozemstvu. Njeguje posebnu ljubav za proučavanje povijesti, tradicije i kulture Istre, Dalmacije i Julijske Venecije. Aktivno surađuje s raznim udrugama i časopisima, te sudjeluje na skupovima i debatama sličnih tema. Nekolicinu Stanichevih pripovijetki na istromletačkom narječju objavio je list „La voce del popolo". Objavio je tri knjige priča na istom dijalektu: „L'imprinting dell'Istria" (2009.), „La vita xe ancora bela" (2010.) i „Mr. Merlo De Graia" (2012).

U.

http://robertostanich.weebly.com/