Abramić, Mihovil

Abramić, Mihovil, arheolog (Pula, 12.V.1884 - Split, 8.V.1962). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Puli, a klasične znanosti studirao u Beču.