Bezjaki (Bezaki)

Bezjaki (Bezaki), etnonim koji se u užem smislu i osobito do pol. XX.st. odnosi na stanovnike Žminjštine, ali zahvaća i neka sela južno od Pazina. Bezjački se identitet formira ponajprije u odnosu na susjedne Vlahe. Oblikovanje dvaju kolektivnih identiteta svoje začetke ima u migracijskim kretanjima, posebno izraženima u XVI. i XVII.st. Znatan kult. utjecaj Vlaha, kao novonaseljenoga stanovništva, imao je za posljedicu isticanje niza kult. različitosti, a onda i nastanak dviju subetničkih skupina prema prostiranju i sadržaju sličnih onima koje postoje još u XX.st.