Saida

SMS Saida, laka krstarica klase Admiral Spaun porinuta 26.X.1912. u brodogradilištu Cantiere Navale Triestino u Monfalconeu. U službi od 1.VIII.1914. 

Imala je turbine Melms-Pfenniger, a druge dvije jedinice turbine AEG, zbog čega se često kvarila. Imala je turbine Melms-Pfenniger, a druge dvije jedinice turbine AEG, zbog čega se često kvarila. udjelovala je u niz akcija tijekom 1915. i 1916. godine. U svibnju 1917. nakon napada na Otransku baražu gdje se sukobljavala s britanskim krstaricama Dartmouth i Bristol, preuzela je u tegalj oštećenu Novaru i vratila ju u Boku. Do kraja rata je naizmjence u Puli i Boki, a nakon njege dodijeljena je Italiji i preimenovana u Venezia. Otpisana je 11.III. 1937.

 

D. Petković, Ratna mornarica Austro-Ugarske Monarhije, C.A.S.H., Pula, 2004.

U.