Krstaš Kaiser Karl VI

Krstaš Kaiser Karl VI sagrađen je u Trstu, porinut 1898. godine, a služio je do 1900. godine.