Krstaš Kaiser Karl VI

Krstaš Kaiser Karl VI sagrađen je u Trstu, porinut 1898. godine, a služio je do 1900. godine. 

Na Dalekom istoku službovao je 1902./1903., nakon čega je 3 godine bio u pričuvi. Obavljao je niz školskih krstarenja, tijekom rata je kao dio krstaričke eskadre služio u Boki. Nakon rata dodijeljen je Velikoj Britaniji, te je izrezan 1922. godine u Napulju.

 

D. Petković, Ratna mornarica Austro-Ugarske Monarhije, C.A.S.H., Pula, 2004.

U.