Krstarica Maria Theresia

Oklopna krstarica Maria Theresia sagrađena je u Trstu, porinuta 1893. godine. Isplovila je na krstarenje po Atlantiku i Baltiku, sudjelovala je u ceremoniji otvaranja Kielskog kanala. 

Angažirana je u nizu međunarodnih akcija; 1896./1897. međunarodna blokada Krete, 1898. zaštita građana Austro-Ugarske na Kubi tijekom španjolsko-američkog rata, 1901./1902. priključuje se međunarodnim intervencijskim snagama u slamanju Boxerskog ustanka u Kini. Tijekom Prvog svjetskog rata služila je kao lučki ophodni i stražarski brod. Predana je Velikoj Britaniji koja ju je prodala u staro željezo 1921. godine.

 

D. Petković, Ratna mornarica Austro-Ugarske Monarhije, C.A.S.H., Pula, 2004.

U.