Novigradski statut

Novigradski statut (Statuto Municipale della citta di Cittanova) -  u Državnom arhivu u Pazinu pohranjen je prijepis izvornika iz 1754. godine, (prema podacima Luigia Parentina, Statuti di Cittanova, Atti e memorie - Societa Istriana di Archeologia e Storia Patria, XVI (1966), izvornik je nastao 1402. godine).