Knjižnica Franjevačkog samostana Sv. Franje Asiškog u Puli

Knjižnica Franjevačkog samostana Sv. Franje Asiškog u Puli podijeljena je na mlađu posudbenu knjižnicu i stariju, samostansku knjižnicu. 

Posudbeni dio sadrži 1.619 sv. djela uglavnom duhovnog karaktera iz posljednje polovice proteklog stoljeća, dok samostanska knjižnica broji 1.157 sv. djela iz oblasti crkvene povijesti i teologije. Ta su djela na latinskim, talijanskom, njemačkom i slovenskom jeziku, a koriste se za svakodnevno odvijanje duhovnog i pastoralnog djelovanja, te nisu za javnost. Najstariji svezak je talijanski prijevod isusovca p. Kleppea objavljen u Veneciji 1758. godine. Tu je još i desetak svezaka edicije „Opere complete di s. Alfonso de Liguori" (Venecija, od 1834.), 40 sv. edicije „I classici cristiani" (Siena 1928. - 1933.), serija od dvadesetak svezaka enciklopedija „Grande encicopledia universale Curcio" (1980. - 1982.), 12 svezaka edicije „Bibliotheca sanctorum" (Roma 1961. - 1969.). Nabavljena su i dva niza: „Archivio Sartori" (Padova 1983. - 1989.; 6 sv.) i 64 sv. cjelokupnog glazbenog opusa fra Bernardina Rzzija (1950. - 2001.).

LIT: Knjižnična zbirka Franjevačkog samostana Sv. Franje Asiškog u Puli, U: Knjižnice Istarske županije, 1010.  

U.