Freske u Prodolu

U Prodolu je obnovljena crkvica sv. Mateja.

Freske su poprilično oštećene pa se sveci jedva prepoznaju. Među njima su sveti Mihovil, Juraj i Ivan Krstitelj, te sv. Lazar kojeg je Krist oživio nakon što je četiri dana bio pokopan.

LIT: Željko Bistrović, Šareni trag istarskih fresaka, Istarska županija, 2011.

U.

http://revitas.org/