Bembo, Leone

Bembo, Leone, svetac, biskup (? – Venecija, 1188). Bio je svećenik na dvoru mlet. dužda, potom poslanik u Siriji te nadbiskup u Grčkoj (Episcopus Methonensis). Pred kraj života bolestan se povukao u samostan sv. Lovre u Veneciji, gdje je preminuo u osami.