Knjižnica Opće bolnice Pula

Knjižnica Opće bolnice Pula osnovana je 1947. godine i djelovala je u sklopu tadašnjeg Medicinskog centra.

Knjižnica Opće bolnice Pula osnovana je 1947. godine i djelovala je u sklopu tadašnjeg Medicinskog centra. Zatvorenog je tipa, a koriste ju uglavnom liječnici i ostalo medicinsko osoblje bolnice, te ostali zdravstveni radnici Istarske županije. Surađuje s ostalim specijalnim knjižnicama diljem Hrvatske.

LIT: Živa Bizjak, Knjižnica Opće bolnice Pula, u: Knjižnice Istarske županije, 2010.

U.