Gradska knjižnica "Matija Vlačić Ilirik" Rovinj

Gradsku knjižnicu „Matija Vlačić Ilirik" u Rovinju osnovao je Grad Rovinj 1986. godine kao sastavnu jedinicu tamošnjeg Narodnog sveučilišta, kasnije Pučkog otvorenog učilišta iz kojeg se izdvojila 2006. godine i postala samostalna ustanova.