Kazalište „Giuseppe Verdi“ u Poreču

Kazalište u Poreču je izgrađeno 1887. godine te prvo vrijeme nosi naziv „Teatro Comunale", a 1901. godine biva preimenovano u „Giuseppe Verdi", u čast tada tek preminulom skladatelju. Izgradnja porečkog zdanja se dugo planirala, pa je u prosincu 1884. godine na sjednici općinske vlasti odobrena izgradnja škole, cisterne i gradskog teatra.