Dvojna vrata

Dvojna vrata (srednj. tal. naziv Porta Gemina ili S. Caterina), antički spomenik u Puli. Vjerojatno sagrađena krajem II. st., prema postojećim podacima imala su dekorativnu funkciju ulaza u antičko kazalište. Sastoje se od dva lučna prolaza ukrašena s tri polustupa te kompozitnim kapitelima na njezinom vrhu.