Batana

Batana, brodica plosnata dna i ravnih, koso nagnutih bokova. Ima oštru, ravnu, nagnutu pramčanu statvu i zrcalnu krmu. Upotrebljava se u Jadranskome moru (najčešće Istri) za priobalno ribarenje na udice. B. je svojevrsni simbol rovinjskih ribara, unatoč današnjim modernim ribaricama. Kobilica je na pramcu niska, a prema krmi sve viša, ali ima batana i bez kobilice.