Bastian, Mate (Matko Baštijan)

Bastian, Mate (Baštijan, Matko, pseud. Omišljanin), svećenik, političar i književnik (Jugi kraj Kastva, 5.IX.1828 – Trst, 25.XI.1885). Gimnaziju je počeo polaziti u Rijeci, a završio u Zagrebu (1848). Studirao je bogosloviju u Gorici (1848–51) i Trstu (1851–52), a potom je službovao kao kapelan u Umagu. Od 1856. do smrti živio je i radio u Trstu, gdje je bio vjeroučitelj u više škola.