Križman, Mate

Križman, Mate (Šivati kraj Žminja, 1934), klasični filolog i prevoditelj. Završio talijansku osnovnu školu nakon koje paralelno pohađa realnu i klasičnu gimnaziju u Pazinu. Školovanje je nastavio u Zagrebu, gdje na Filozofskom fakultetu 1958. godine stječe diplomu klasičnog filologa. Nakon završenog diplomskog studija upisuje te u roku završava tečaj etruskologije i italičnih jezičnih starina na Sveučilištu u Bolonji.

Od 1959. do 1961. radi kao profesor matematike, hrvatskog i njemačkog jezika u osnovnoj školi u Kanfanaru te u pazinskoj državnoj gimnaziji, a u razdoblju nakon toga kao arhivist u Arhivu Hrvatske. Na Sveučilištu Humbolt u Berlinu je u svojstvu gostujućeg lektora od 1964. do 1966. godine predavao hrvatski jezik, dok je posao asistenta na Odsjeku za lingvistiku zagrebačkog Filozofskog fakultetaje dobio 1971. godine. Doktorira 1984. godine na temu Imena rimske Istre očuvana na istarskim natpisima iz rimskog doba. U zvanje docenta je izabran 1985., izvanrednim profesorom 1992., a redovitim 1997. godine. Dužnost predstojnika Katedre za indoeuropsku lingvistiku obnaša od 1985. do 1996. godine, a šefa Katedre za grčki jezik i književnost od 1992. godine, iako nastavlja predavati studentima indoeuropeističkih studija.

Težište njegovog znanstveno-istraživačkog rada je na proučavanju srednjovjekovnog i novovjekovnog hrvatskog latinizma, gdje treba istaknuti tri filološke rasprave o djelima Matije Vlačića Ilirika te prijevode i kritička izdanja pulskog, dubrovačkog, zadarskog i varaždinskog statuta. Bavio se i proučavanjem ostataka jezičnih tragova na temelju latinskih i grčkih natpisa i drugih sačuvanih izvora. Iz tih je područja napisao i nekoliko djela: Antička svjedočanstva u Istri (1979. i drugo izdanje 1997) te Rimska imena u Istri (1991), u kojem autor istražuje domaća istarska imena na rimskim natpisima iz Istre, ali posredno i izumrli jezik predrimskih Histra, jer su njihova imena mjesta i ljudi jedini ostatak toga jezika koji nam je danas dostupan. Djelo Translatio corporis beate Eufemie je 2000. godine preveo s latinskog na hrvatski jezik.

Živi i radi u Zagrebu. 

LIT.: Evelina Rudan Kapec, Istarske teme i primjetna radost - prof. dr. Mate Križman, razgovor s povodom, Istarska Danica, 2003., 71-79. 
U.