Bartoli, Matteo Giulio

Bartoli, Matteo Giulio, lingvist (Labin, 22.XI.1873 – Torino, 23.I.1946). Rodio se u staroj istarskoj obitelji (majka je potjecala iz obitelji Palisca), pohađao osnovnu školu u Labinu, a gimnazijski licej u Kopru. Labinština i njezina etnokulturna i jezična sredina (hrvatski čakavski, venetski i istrorumunjski sloj, ali i dalmatski govor na Krku, s kojim Labin održava gospodarske veze) predodredile su ga za jezične studije.