Rašeljka

Rašeljka (Prunus mahaleb), razgranata grmolika biljka ili niže stablo. U Istri prisutna u gotovo svim dijelovima, a pogoduju joj stjenoviti obronci i vapnenasto tlo. Raste po šikarama, među živicom i uz rub putova.