Rudar, labinski iseljenički klub u New Yorku

Rudar, labinski iseljenički klub u New Yorku. Započeo je s radom u ožujku 1977. godine na inicijativu dvadesetero Labinjana koji su se na Dan rudara, 2. ožujka 1977. godine sastali u Queensu u New Yorku  i odlučili osnovati klub koji će nositi naziv zanimanja kojim su se bavili njihovi očevi i djedovi.