Crkva sv. Jakova

Crkva sv. Jakova smještena je na području prapovijesnog lokaliteta Kašteljir između Kanfanara i mjesta Vidulini. Od crkve sv. Agate udaljena je nekoliko stotina metara. Crkva je u ruševnom stanju, a sačuvani su tek temelji, dio južnog primetralnog zida i ostaci istočnog zida.