Crkva sv. Eufemije u Gračišću

Na samom strmom rubu padine Gračišća nalazi se crkva posvećena kršćanskoj mučenici Eufemiji. Natpis na portalu: AEDIFICAT 1383 RESTAURAT 1864 govori kako je ova crkva, redovničkog tipa podignuta 1383. godine, a obnovljena 1864. Jednobrodna građevina, u tlocrtu pravokutnog oblika s tri upisane apside. Crkva je jednostavna, bez arhitektonske plastike, građena je od jednakih, klesanih kamenih blokova sivog kamena tipičnog za ovaj dio Istre. Položena je na živu stijenu.