Crkva sv. Marije Magdalene u Šorićima

Crkva sv. Marije Magdalene nalazi se na Rovinjštini, na uzvisini uz poljski put dva kilometra jugozapadno od zaseoka Šorići. To je jednobrodna romanička crkva pravokutnog tlocrta, s izbočenom polukružnom apsidom.