Karolina Riječka

Karolina Belinić (Rijeka, 21. travnja 1791 - ?), rođena Kranjec, poznatija kao Karolina Riječka, žena koja je prema legendi u doba Napoleonskih ratova spasila grad od razaranja, a u pregovorima s engleskim admiralom Fremantleom koristila se svojom ljepotom i ženskim šarmom.