Malarija

Malarija (tal. mala aria: loš zrak), skupno ime za kronične zarazne bolesti uzrokovane protozoima Plasmodium vivax, P. ovale, P. falciparum, P. malariae. Bolest je obilježena akutnim nastupima periodičnih groznica (svakih 48 sati – m. tercijana, ili svaka 72 sata – m. kvartana), zatim splenomegalijom i anemijom. U Istri je uzrokovala velike pobole, pa i pomore stanovništva (XVII–XIX.st.).