Fjonde

Fjonde ili praćke, stare igračke koje su se izrađivale od grane koja ima prirodni oblik rašalja.

Na vrh grane privezala bi se guma, najčešće razrezana unutarnja guma za bicikle, koja bi služila za odapinjanje kamena. Fjondama su djeca najčešće gađala ptice, najviše drozdove kad bi selili u rujnu i listopadu.

 

LIT.: M. Margetić, Kako su se igrali naši djedovi i bake, Franina i Jurina 2005., 171-174.

U.