Šverko, Radojka

Šverko, Radojka, pjevačica (Pazin, 9. travnja 1948). U ranom djetinjstvu preselila iz Pazina u Buzet gdje je već u osnovnoj školi započela pjevati u zboru, svirati u tamburaškom i frulaškom orkestru. Ekonomsku školu pohađala je u Puli, a usporedno, skrivajući se od roditelja, i glazbenu školu koju unatoč velikoj želji nije uspjela završiti.