Maestral

Maestral, dnevni vjetar koji u priobalju ljeti puše s mora na kopno. Počinje puhati kad se sunce digne, a prestane pred kraj dana. Dalm. naziv smorac obilježava općeniti smjer njegova puhanja. Jačina i smjer maestrala ovise o reljefu i konfiguraciji obale, jer on je izrazito mikroklimatska, lokalna pojava.