Baćić, Boris

Baćić, Boris, arheolog (Pazin, 9.I.1912. - Pula, 6.VIII.1991). Potječe iz obitelji prosvjetnih radnika koja je 1919. emigrirala u Kraljevinu SHS (Sloveniju). Na Filozofskom fakultetu u Ljubljani je 1941. godine diplomirao klasičnu filologiju.