Istarski Katuni

U Istri osam sela nose naziv Katun: Katun Baderljanski, Katun Boljunski, Katun Gračaški, Katun Grdoselski, Katun Kožljački, Katun Lindarski, Katun Trviški i Katun Šumberski. Svi se oni, osim Katuna Baderljanskog, nalaze u središnjem dijelu poluotoka, unutar povijesnih granica nekadašnje Pazinske grofovije.