Diminić, Josip

Diminić, Josip (Diminići kod Labina, 17.VI.1937), kipar, slikar. Školovao se u Diminićima i Labinu, te u Školi za primijenjene umjetnosti u Zagrebu gdje je 1957. godine maturirao na slikarskom odjelu. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirao jeslikarstvo 1963. godine kada se počinje baviti i skulpturom. Postao je članom ULUH-a, današnjeg HDLU-a te se vratio u Labin gdje nastavlja stvarati u svom ateljeu .