Allegretti, Nikša

Allegretti, Nikša (Supetar, 6. veljače 1920 - Zagreb, 26. listopada 1982), hrvatski je fiziolog i imunolog. Medicinu je završio u Zagrebu, a 1959. godine postigao je doktorat medicinskih znanosti.

Radio je u Zavodu za fiziologiju Medicinskoga fakulteta u Zagrebu, kojemu je od 1954. predstojnikom. Od 1963. godine redoviti je profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nekoliko godina predavao je fiziologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu te na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Bio je prorektorom Sveučilišta u Zagrebu, a 1973. postao je redovitim članom JAZU (danas HAZU). Usavršavao se u inozemstvu i sudjelovao na mnogim znanstvenim skupovima. Autor je brojnih stručnih i znanstvenih radova kao i suradnik najznačajnijih međunarodnih medicinskih časopisa. Osnovao je fiziološku školu iz koje su izišli mnogi vodeći hrvatski fiziolozi. Nositelj je Nagrade za životno djelo. Bio je pročelnikom Odjela za biologiju Instituta „Ruđer Bošković", no već od 1960. vodi i Biološki institut u Rovinju, koji se s Odjelom za biologiju mora, njegovom zaslugom, sjedinio u Centar za istraživanje mora.

LIT.: Ljetopis JAZU, 1965.; Zbornik liječnika Hrvatske, Zagreb 1974.; Hrvatski biografski leksikon, JLZ, Zagreb 1983.; Hrvatska enciklopedija, LZ „Miroslav Krleža", Zagreb 1999.
 Boris Domagoj Biletić