Čvrljak, Mate

Čvrljak, Mate, akademski kipar (Konjevrate kraj Šibenika, 30.IV.1934. - Rijeka, 17.IV.2018.). Školu za primijenjenu umjetnost završio je 1955. u Splitu. Godine 1961. diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi Vanje Radauša. Od 1962. do 1964. bio je suradnik majstorske radionice Antuna Augustinčića. U Labinu, kamo je stigao k budućoj supruzi Gracijeli Antonelli, radio je od 1965. do 2000. kao profesor likovne umjetnosti u Srednjoj školi Mate Blažine.