Freske u Dvigradu

Ostaci najveće zgrade na najvišem platou Dvigrada pripadaju župnoj crkvi sv. Sofije u kojoj je 1962. godine fragmente fresaka otkrio istarski arheolog Branko Marušić. Datirao ih je u 8. stoljeće što ih čini najstarijim sačuvanim srednjovjekovnim freskama u Istri. Skinute su i premještene u Arheološki muzej Istre u Puli. Freske prikazuju muške likove za koje je Marušić pretpostavio da su sveci-vojnici.