Freske u Barbanu

Crkvica sv. Antuna nalazi se kod ulaza u grad nedaleko Velih vrata, a crkva sv. Jakova unutar gradskih zidina, sjevernije od gradskog trga, palače i Velih vrata. Obje crkve su građene u stilu pučke gotike i datiraju u 14. stoljeće.