Balbi

Balbi, mlet. plemićka obitelj iz koje su potekli mnogobrojni crkv. dostojanstvenici. U Hrvatskoj je vezana za otok Krk i nekoliko istar. mjesta. Rašporski kapetan bio je Marco (1703); puljski knezovi: Giovanni (1425–26), Marin (1456–58), Giovan Francesco (1529), Benedetto (1536–37); knezovi-providuri: Filippo (1654–55), Lucio (1670), Marco (1685–86), Lodovico (1693–95), Daniele (1703–04), Bernardo (1710–11), Lunardo (1760), Giovanni (1768–70), Marchiò (1786–87) i Francesco (1792–93).