Dvorničić, Mate

Dvorničić, Mate (Matko), pjesnik, pripovjedač i publicist (Vrbnik na Krku, 23.IV.1886 - Vrbnik, 26.I.1961). Studirao bogosloviju u Zadru, pravo u Zagrebu, Grazu, Pragu i Berlinu, a diplomirao u Lavovu. Radio kao odvjetnik.