Jakovčić, Ivan

Jakovčić, Ivan (Poreč, 15.XI.1957), političar. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekao je u svom rodnom gradu, a diplomirao je 1980. godine na Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivno se, u govoru i pismu, služi talijanskim, njemačkim, francuskim te engleskim jezikom. Od 1981. do 1986. radio je u pazinskom poduzeću Pazinka na poslovima izvoza i marketinga sve dok 1987. godine ne odlazi u Austriju te se počinje baviti privatnim poduzetništvom što nastavlja i 1989. godine po povratku u Hrvatsku. Na lokalnim Izborima 2001. godine izabran je za župana Istarske županije, te tu dužnost obnaša već u trećem mandatu. Izabran je za prvog privremenog  predsjednika Jadranske euroregije u lipnju 2006. godine te mu je predsjednički mandat u trajanju od dvije godine potvrđen 21. rujna 2007. godine u albanskom Skadru. Istarska se županija 1994. godine učlanjuje u jednu od najvećih i najrespektabilnijih organizacija u Europi, Skupštinu europskih regija – Assembly of European Regions (AER) te postaje prva županija u Republici Hrvatskoj koja se pridružuje toj cijenjenoj organizaciji. Ivan Jakovčić je u Skupštini europskih regija obnašao funkciju predsjednika Komisije II od 1998. do 1999. godine, funkciju  predsjednika Komisije A za istočno-zapadnu suradnju od 1999. – 2000. godine a od 2003. – 2007.  izabran je kao zamjenik predsjednika Skupštine Europskih regija u dva mandata. Pridruženim članom Presidiuma imenovan je 2006. godine te je obnašao tu funkciju sve do 2008., a sad je počasni član. Prilikom osnivanja Instituta regija Europe – Institut der Regionen Europas (IRE) u jesen 2004. godine, župan Ivan Jakovčić je dao snažnu potporu inicijativi uz Dr. Franza Schausbergera u osnivanja te značajne organizacije. Istarska je županija, kao jedan od osnivača IRE-a, njena članica od 2004. godine te je župan Ivan Jakovčić član savjetodavnog odbora Instituta regija Europe. Na Parlamentarnim izborima izabran je za zastupnika drugog saziva Zastupničkog doma Hrvatskog Sabora od kolovoza 1992. do 1995.  kada je bio i u odboru za vanjsku politiku Hrvatskog sabora. Izabran je i u trećem sazivu od listopada 1995. do studenog 1999. te u četvrtom od veljače 2000. sve dok u lipnju 2001. godine ne preuzima dužnost novoformiranog Ministarstva za europske integracije te postaje prvi ministar za europske integracije pri Vladi Republike Hrvatske. Na lokalnim izborima 1993., 1997., i 2001. godine izabran je za vijećnika Skupštine Istarske županije te je od 1993. – 1997. predsjedavao županijskim odborom za međužupanijsku i međuregionalnu suradnju te odnose s iseljeništvom Istarske županije. Od 1991. godine pa do danas predsjednik je Istarskog demokratskog sabora – Dieta Democratica Istriana (IDS-DDI).
Kao istaknuti političar i funkcionar sudjelovao je u nizu domaćih i međunarodnih konferencija iz područja demokracije, ljudskih i manijskih prava, regionalizma, zaštite okoliša, slobode medija i gospodarstva. U listopada 2008. godine Predsjednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine uručuje mu Priznanje AP Vojvodine za toleranciju. U travnju 2009. godine Savez kuhara mediteranskih i europskih regija mu dodjeljuje počasnu titulu Viteza kulinarstva. Od posebnih interesa se izdvaja njegova ljubav prema golfu a slovi kao poznati i priznati sommelier. Oženjen je i otac troje djece.

 

U.