Baladur

Baladur ili balidor (tal. ballatoio), arhit. element, u naravi otvoreni ili natkriveni vanjski hodnik ili terasa sa stubištem na razini prvoga kata, redovito građen izvan gabarita građevine. Naziv potječe od lat. bellatorium, borbene galerije (konzole) na ratnim galijama.