Bogetić, Antun

Bogetić, Antun, porečki i pulski biskup (Premantura, 24.IV.1922. - Pula, 19.IV.2017.). Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a sjemenišnu gimnaziju u Kopru. Studirao je i završio filozofiju na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu te teologiju u Gorici. Za svećenika je zaređen 29.VI.1946. u Poreču. Prvu župničku službu obnašao je u Sv. Luciji Labinskoj (1946.-1947.) i Labinu (1947.-1950.), nakon čega je bio imenovan tajnikom biskupa Dragutina Nežića (1950.-1952.). 

Deset je godina bio duhovnikom u Pazinskom sjemeništu, potom je u Pazinu bio župnikom (1962.-1967.). Sljedeća ga je dužnost ponovo odvela u Poreč, gdje je bio generalni vikar biskupije, uvijek za biskupa Nežića. Od 1980. do 1984. misionarski je djelovao u Argentini, gdje ga je zateklo biskupsko imenovanje. Porečkim i pulskim biskupom imenovan je 27.II.1984., a zaređen je u Poreču 28.IV.1984. S te je dužnosti umirovljen 10.I.1998. Po umirovljenju je nekoliko godina kao duhovnik djelovao u biskupiji Kaohsiung na Tajvanu u sjemeništu "Redemptoris Mater". Za biskupske je službe otvorio niz novih aktivnosti istarske crkve, poglavito u obrazovnom i pastoralnom smjeru. U Puli je 8.XII.1991. osnovao Biskupijsko misijsko sjemenište "Redemptoris Mater" za pripadnike Neokatekumenskog puta, koji su najprije studij teologije pohađali u Rijeci, a kad je 30.IX.1993. osnovao i Visoku teološku školu nastava se počela održavati u Puli. Antuna Heka je 1992. zadužio da se prihvati osnivanja Pazinskog kolegija - klasične gimnazije, koji je izrastao u jednu od najuglednijih srednjih škola u Istri. U Sv. Petar u Šumi su se vratili redovnici Reda sv. Pavla prvog pustinjaka (pavlini) nakon 210 godina izbivanja. U Poreču je izgrađena nova zgrada Ordinarijata u vrtu kraj Eufrazijevog sklopa iz VI. stoljeća, a u Puli Svećenički dom Betanija. Bogetić je autor više knjiga duhovnog sadržaja, dva prijevoda sa španjolskog knjiga duhovnog sadržaja, kraće autobiografske knjige o misiji u Južnoj Americi (Do kraja zemlje: Zapažanja jednog misionara, Pazin 1985) i opsežne autobiografije (Moj život, od Anda do Tihog oceana, Pazin 2010).

Robert Matijašić