Županija

Županija, upravno-teritorijalna jedinica Republike Hrvatske, ustanovljena u prosincu 1992. zakonom kojim je RH podijeljena u 20 županija i Grad Zagreb. Županija je jedinica područne (regionalne) samouprave čije područje predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnoga (regionalnog) interesa, posebice školstva, zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i prometne infrastrukture, te planiranja i razvoja mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova. Hrvatski se dio Istre u najvećoj mjeri podudara s područjem Istarske županije, dok liburnijski dio istočno od Učke pripada Primorsko-goranskoj županiji.