Kumičić, Eugen

Kumičić, Eugen, književnik i političar (Brseč, 11.I.1850 – Zagreb, 13.V.1904). Gimnazijsku naobrazbu, ugl. na talijanskom, stjecao je u Rijeci, Kopru i Zadru, te maturirao u Rijeci 1870. U Pragu je započeo studirati medicinu, ali je iste godine prešao u Beč na studij povijesti, filozofije i zemljopisa (1871–73).