Kulturno-povijesni spomenici Istre

Kulturno-povijesni spomenici Istre, serija malih monografija Arheološkoga muzeja Istre, pokrenuta 1957. u Puli radi prezentacije najvažnijih spomenika i spomeničkih kompleksa. Urednici su bili: B. Baćić, B. Marušić i Željko Ujčić.

Tematske cjeline: amfiteatar u Puli, antička Pula, Istra u antici, Rimljani u Istri (Š. Mlakar), Istra u ranom srednjem vijeku, kasnoantička i bizantska Pula (B. Marušić), Umjetnički spomenici prahistorijskog Nezakcija (J. Mladin), Nesactium (Kristina Mihovilić, Robert Matijašić), Augustov hram (Alka Starac), sakupljene u osam svezaka i stotinjak izdanja na hrvatskom i drugim jezicima, uz stručni pregled, pridonijeli su i popularizaciji istarskog spomeničkoga naslijeđa.

LIT.: V. Girardi Jurkić, Izdavaštvo Arheološkog muzeja Istre u Puli, Katalog 32, Pula 1987.
V. Girardi Jurkić, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE