Krnica

Krnica, naselje 9 km sjeveroistočno od općinskoga središta Marčane (44°58′N; 14°2′E; 195 m nadm. vis.); 296 st. (2001). Nalazi se na visoravni iznad Krničke luke, na županijskoj cesti Šišan–Kavran–Rakalj, odnosno na odvojku županijske prometnice za Prodol, koji je na državnoj cesti Pula–Barban (D 21).