Krmed

Krmed, naselje 7km sjeveroistočno od Bala (45°5′N; 13°50′E; 190m nadm. vis.); 69st. (2001); općina Bale. Nalazi se na županijskoj cesti Bale–Smoljanci–Svetvinčenat, podalje od gl. komunikacija (državna cesta D 3 prolazi u neposrednoj blizini, ali nema priključka), među mnogobrojnim uzvisinama koje dominiraju ravničarskim i obradivim površinama.