Kras

Kras, zemljopisni naziv za područje karbonatnoga reljefa sjevernog dijela Istre (Bujski kras, Buzetski kras, Slovenski kras). Specifičnosti krša na prostoru sjev. dijela istar. poluotoka jesu: postojanje prostranoga paleogenskoga bazena s naslagama fliša, postojanje tektonskoga prodora naslaga kredne starosti između Savudrije i Buzeta i ljuskave strukture izdignutog dijela Ćićarije.