Krasica

Krasica (tal. Crassizza), naselje pokraj Buja (45°23′N; 13°42′E; 210m nadm. vis.); 152 st. (2001), grad Buje. Nalazi se na flišnom brežuljkastom području oko 5 km jugoistočno od grada, na cesti Buje–Pula. Pripadaju joj mnogobrojni zaseoci Glavoči, Bučaji, Brajki, Donji i Gornji Mužolini i dr.