Zambratija

Zambratija (tal. Zambrattia), primorsko naselje 2km jugoistočno od Savudrije (45°28′N; 13°31′E); 443st. (2001), grad Umag. Smještena je uza županijsku cestu Umag–Savudrija.